Raspberry Pi

Raspberry Pi Pi 3 Model B 1,2Ghz QC A53 CPU Артикул: RASPPI3B 1GB RAM Support up to 32GB mSD 100Mbit/WLAN/HDMI/4xUSB2.0
Детальніше
Raspberry Pi RASPBERRY PI3 1GB BCM2837
Raspberry Pi RASPBERRY PI3 1GB BCM2837 Артикул: RASPBERRY-PI-3 100Mbit/WLAN/HDMI/4xUSB2.0
Детальніше
Raspberry Pi Pi 3 Model B, KIT
Raspberry Pi Pi 3 Model B, KIT Артикул: NNIT-RASP-KIT Incl Case,PSU,HDMI,16GB memory
Детальніше
Raspberry Pi 900MHz Quad Core ARM
Raspberry Pi 900MHz Quad Core ARM Артикул: RASPBERRY PI 2, MODEL B Cortex-A7, 1GB RAM 4x USB 2.0, HDMI, Ethernet, excl.: Ac Adapter
Детальніше
Raspberry Pi RASPBERRY PI2 Type B 1024MB
Raspberry Pi RASPBERRY PI2 Type B 1024MB Артикул: 832-6274 ARM Cortex-A7, 900 MHz VideoCore IV, 1GB LPDDR2, Micro USB, Ethernet, HDMI, 4 x USB 2.0
Детальніше

{{vmRightBottomPopup.successMsg}}

{{vmRightBottomPopup.title}}

{{vmRightBottomPopup.body}}

*
*